روزگشت مجله گردشگری و سفر

جاذبه های گردشگری همدان

جاذبه های گردشگری همدان
شهری که امروزه به نام همدان معروف است و آن را می شناسیم در گذشته با نام هگمتانه شناخته می شد. شهر همدان در زمان فرمانروایی النصر ویران شد و بعدها داریوش بزرگ آن را مرمرت کرد. شهر همدان را به دیا آگو پادشاه ماد نسبت می دهند.

همدان را بهتر بشناسید

جاذبه های گردشگری همدان
حمام حاج تراب در همدان
جاذبه های گردشگری همدان
مقبره بوعلی سینا در همدان
جاذبه های گردشگری همدان
مقبره بابا طاهر عریان در همدان
جاذبه های گردشگری همدان
مقبره بوعلی سینا در همدان
جاذبه های گردشگری همدان
كاشیكاری سقف گنبدی مقبره بابا طاهر عریان در همدان
جاذبه های گردشگری همدان
بازمانده بنای تاریخی هگمتانه
جاذبه های گردشگری همدان
اسکلت بازمانده از انسانهای تاریخی در موزه هگمتانه همدان
جاذبه های گردشگری همدان
مسجد جامع شهر همدان
جاذبه های گردشگری همدان
مسجد جامع شهر همدان
جاذبه های گردشگری همدان
کوچه های منتهی به حمام حاج تراب همدان
جاذبه های گردشگری همدان
كارگاه سفال در لاله جین همدان
جاذبه های گردشگری همدان
شیر سنگی در یكی از میادین شهر همدان
جاذبه های گردشگری همدان
بنای تاریخی گنبد علویان در همدان
جاذبه های گردشگری همدان
بنای تاریخی گنج نامه در همدان
جاذبه های گردشگری همدان
بنای تاریخی برج قربان در همدان

مکانهای دیدنی همدان

منبع: سیمرغ

 

مطالب مشابه